Privātuma politika

Kā Latcarrier potenciālais klients tu uztic SIA “Latcarrier” (turpmāk „mēs” vai Latcarrier ) savus personas datus vai savu darbinieku personas datus un piekrīti, ka mēs apstrādājam tos saskaņā ar mūsu Privātuma politiku (turpmāk Politika).
Šajā Politikā tu atradīsi visu informāciju par to, kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam, kādiem mērķiem mēs tos izmantojam, cik ilgi mēs tos glabājam un citu informāciju par taviem datiem. Lūdzu, rūpīgi izlasi Politiku un, ja tev rodas papildu jautājumi, sazinies ar mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.
Lūdzu, ņem vērā, ka Politika var tikt mainīta, papildināta vai atjaunināta, par ko Latcarrier tevi informēs, izmantojot tavu sniegto kontaktinformāciju.
Personas dati — jebkura informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu, kā arī jebkura informācija par jau identificētu personu.

Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?
Mēs paļaujamies uz mūsu korporatīvajiem klientiem un viņu darbiniekiem, ka tie ievēro datu aizsardzības likumu prasības, nododot mums personas datus, ieskaitot pienākumu informēt darbiniekus par datu nodošanu biznesa partneriem.
Ja vēlies saņemt cenu piedāvājumu un sniedz mums savu kontaktinformāciju, aizpildot kādu no mūsu kontaktformām mūsu mājaslapā vai sazinoties ar mūsu speciālistu pa tālruni un nodoto informāciju (vārds,uzvārds, uzņēmums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija, kas saistīta ar kravu utt.), mēs izmantosim šos datus, pamatojoties uz tavu piekrišanu, lai sazinātos ar tevi un sniegtu cenu piedāvājumu, kā arī, ja nepieciešams, precizētu informāciju, kas saistīta ar kravu vai pakalpojuma sniegšanu.
Datu apstrādes periods — visā pakalpojuma sniegšanas laikā un ilgāk, ja tas nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar prasībām vai sūdzībām pret mums.
Ja piekrīti saņemt Latcarrier jaunumus, mēs apstrādāsim tavus personas datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), lai sniegtu tev šādu informāciju tev izvēlētajā veidā — pa e-pastu, SMS vai jebkuru datu pārraides aplikāciju vai kanālu.
Datu apstrādes juridiskais pamats — piekrišana.
Datu apstrādes periods — visu tavas piekrišanas periodu. Informācija par datu apstrādi un pierādījumi par tavu piekrišanu var tikt glabāti ilgāk.

No kādiem avotiem mēs vācam tavus personas datus?
Mēs saņemam tavus personas datus tikai no tevis. Tu tieši sniedz mums datus.

Kādās situācijās un kam mēs atklājam tavus personas datus?
Lai sniegtu pakalpojumu, mēs dalīsimies ar taviem datiem ar sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem (transporta pakalpojumu sniedzējiem, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem), kā arī ar starpniekiem, kas iesaistīti minēto pakalpojumu sniegšanā, piemēram, apdrošināšanas brokeriem.
Mēs varam nodot tavus datus citiem datu saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt tev pakalpojumus. Šīs puses var ietvert datubāzu uzturētājus, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzējus, datu centru un mākoņdatošanas uzturētājus, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējus, tirgus izpētes vai biznesa analīzes pakalpojumu sniedzējus. Katrā gadījumā mēs sniedzam datu apstrādātājiem tikai tos datus, kas nepieciešami konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrētu pakalpojumu sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt tavus personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai dalīties ar tiem ar citiem bez mūsu piekrišanas. Turklāt viņiem ir pienākums nodrošināt tavu datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamo likumu prasībām un mūsu rakstisko vienošanos, kas, cita starpā, paredz neatgriezenisku tavu datu dzēšanu pēc mūsu uzdevuma pabeigšanas vai sadarbības pārtraukšanas.
Dati var tikt nodoti arī kompetentajām iestādēm vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības iestādēm, taču tikai atbildot uz viņu pieprasījumiem un tikai tad, ja tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, gadījumos un kārtībā, kas noteikti likumā.

Kādos reģionos un jurisdikcijās mēs apstrādājam tavus personas datus?
Mēs apstrādājam tavus personas datus tikai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas teritorijā. Dati var tikt nodoti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas teritorijas tikai saskaņā ar datu aizsardzības likumu prasībām.

Cik droši ir tavi dati?
Mēs respektējam tavu privātumu, tāpēc tavu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu tavu personas datu pastāvīgu drošību un atbilstību datu aizsardzības likumiem, kā arī mūsu iekšējiem noteikumiem, tostarp Latcarrier saistības nodrošināt klientu personas datu konfidencialitāti.
Mēs ievērojam datu aizsardzības likumu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies par to, lai savāktu tikai tādu informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

Kādas tiesības tev piešķir datu aizsardzības likumi un kā tu vari tās īstenot?
Datu aizsardzības likumi tev piešķir tiesības, kuras tu vari brīvi īstenot, sazinoties ar mums. Mēs apņemamies nodrošināt iespēju īstenot tavas tiesības.
Tiesības saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un, ja jā, kādus datus Tev ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un tiesības piekļūt taviem apstrādātajiem personas datiem, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu avotiem.
Lielākā daļa šīs informācijas tev ir sniegta šajā Politikā, un mēs uzskatām, ka tā tev būs noderīga.
Tiesības pieprasīt personas datu maiņu ja tavi personas dati ir mainījušies vai tu uzskati, ka mūsu rīcībā esošā informācija par tevi ir neprecīza vai nepareiza, tev ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai labot.
Tiesības atsaukt piekrišanu
Tā kā mēs apstrādājam tavus personas datus, pamatojoties uz tavu piekrišanu, tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un mēs pārtrauksim tavu datu apstrādi, pamatojoties uz šo piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atsaukšanas brīdim. Lūdzu, ņem vērā, ka piekrišanas atsaukšana var ietekmēt mūsu spēju sniegt tev pakalpojumus. Piemēram, atsaucot piekrišanu izmantot kontaktinformāciju, var būt grūtāk sazināties ar tevi, kas var ietekmēt tavu pieprasījumu vai noslēgto līgumu izpildi.
Tiesības vērsties Valsts datu inspekcijā Ja uzskati, ka mēs apstrādājam tavus datus, pārkāpjot tavas tiesības un likumīgās intereses, kas noteiktas piemērojamajos likumos, tu vari iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Valsts datu inspekcijai (www.dvi.gov.lv), bet mēs vienmēr būsim pateicīgi, ja vispirms vērstos pie mums ar savu sūdzību.

Kāpēc tev ir jāsniedz mums savi personas dati?
Mēs respektējam tavu privātumu, tāpēc tev ir tiesības nesniegt mums savus personas datus. Tomēr, ja tu nolemi nesniegt mums savus personas datus, mēs nevarēsim sniegt tev transporta un loģistikas pakalpojumus vai izpildīt citus šajā Politikā minētos mērķus. Jebkurā gadījumā mēs vāksim no tevis tikai to informāciju, kas nepieciešama konkrētam, skaidram un likumīgam mērķim.

Kā ar mums sazināties?
Jautājumiem par tavu personas datu apstrādi vai tavu tiesību īstenošanai mēs aicinām tevi sazināties ar mums pa e-pastu info@latcarrier.lv vai pa tālruni +371 26805095.

Sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz Tavu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklē mūsu tīmekļvietni, un tās tiek saglabātas Tava lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs varētu Tevi atpazīt kā Latcarrier klientu brīdī, kad Tu atkārtoti apmeklē mūsu tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj nodrošināt Tev ērtāku mūsu tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan Tavu apkalpošanu, gan arī mūsu pakalpojumus.
Mūsu tīmekļvietnē tāpat var tikt izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Tev paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Ja Tava pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Tavā pārlūkprogrammā.
Plašāk par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos skaties šeit.
VAI ESI GATAVS?

Uztici savus loģistikas uzdevumus mums. Sāksim sadarbību jau tagad.

SAZINĀSIMIES!
SIA „LATCARRIER”
Vējstūru iela 31, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063
Made on
Tilda